චාමර ඇතුළු පිරිසේ තරග තහනම ඉවතට !

0
37
views

අභියාචනා විමර්ශන වාර්තාව ලැබෙන තෙක්, චාමර සිල්වා ඇතුළු ක්‍රීඩකයින්ට පනවා තිබූ තරග තහනම අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

පානදුර ක්‍රිකට් සමාජය සහ කළුතර ක්‍රීඩා සමාජය (PCC) ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණයට පටහැනිව කටයුතු කර ඇති බවට තීරණය කරමින් ඔවුන් පසුගියදා ඔවුන් වැරදිකරුවන් කරනු ලැබිණි.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය හා කළුතර කායවර්ධන කවය කණ්ඩායමට එරෙහිව තරඟ පාවාදීමේ චෝදනාවන් විමර්ශන කිරීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ කමිටුව විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here