වසර සියගණන් පැරණි නීතිත් එක්ක පාලනය වන රටක් මේක (VIDEO)

0
20
views

යල් පැන ගිය නීති රීති නිසා අප රටේ තවමත් තිබෙන්නේ අංග සම්පූර්ණ වෙළඳ ආර්ථිකයක් නොවන්නේ යයිද, ඊට හොඳම උදාහරණය නම් රේගුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 1860 සම්පාදිත නීති අනුව වන අතර සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 1911 සම්පාදිත නීති අනුව යැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා කීවේ ය.

2018 වසරේ දි අපේ මුළු රටේම අපේක්ෂිත ආදායම රුපියල් ට්‍රිලියන 2.2 ක් වෙද්දී ඒ වසරේ ගෙවන්න තියෙන විදේශ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 1.7 ක් තරම් විශාල බවත් ඉන් 84% ක් ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මුදල් ඇමැතිතුමා හැටියට ගත් ණය බවත් ඔවුන් කලින් ඡන්දෙකට ගියේ සුමනදාස මහත්තයා කී නිසා නොවන අතර මේ අර්බුදේ එන නිසා ඔවුන් කලින් චන්දයකට ගිය බවත් ඇමැතිවරයා පැවසීය.

ඔහු මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ ‘සරිලන නිවහනක උරුමය සැමට’ තේමාව යටතේ 2017 ලෝක ජනාවාස දින සමරමන් අද මාතර පැවැති ජනහමුවකට සහභාගී වෙමිනි.

රේගුව දුවන්නේ යල් පැන ගිය 1860 නීතියකින්; සුරා බදු එක 1911 නීතියකින් ; අපිට තවම අංග සම්පූර්ණ වෙළඳ ආර්ථිකයක් නෑ..! ගෙවන ණය වලින් 84% ක්ම රාජපක්ෂගේ ණය..!

Posted by UPFA – A Brighter Future on Monday, October 2, 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here