මාතර හෙක්ටයාර් 1500ක් නැවත තේ වගාවට

0
17
views

හෙක්ටයාරයක් නැවත වගා කිරීමට රු. 675,000ක් සහනාධාර

කුඩා තේ සහ රබර් වතු පුනර්ජීවන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර් 1500ක් තේ වගා කිරීමට සැලැසුම් කර ඇත. එය දිවයිනේ වැඩිම තේ නැවත වගා කරන දිස්ත්‍රික්කය වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ තේ හෙක්ටයාරයක් නැවත වගා කිරීමට රු. 675,000ක් සහනාධාරයක් සැපයේ.

කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වේ. මේ යටතේ අක්කරයකට තේ නැවත වගාව සඳහා රුපියල් දෙලක්ෂ හැත්තෑතුන්දහස් දෙසීය හැත්තෑ නවයක් පෙර ගෙවුම් ලෙස ලබා දේ.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය, කුඩා තේ වතු සමිති සම්මේලනය, වාණිජ බැංකු, රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන මෙම ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ ආයතන වේ. කුඩා තේ වතුවල (අවුරුදු 25 ට වැඩි) පැරණි තේ වගාවන් උදුරා දැමීම නිසා ආර්ථික අපහසුතාවන් පෙළෙන අයට වෙනත් විකල්ප රැකියා කරගෙන යාමට රු. 70000 ක ආධාරයක් ද ලබා දේ. තේ නැවත වගා කිරිමෙන් හා මනා නඩත්තුවකින් මෙන්ම නිසි කළමනාකරණයෙන් අක්කරයකින් මසකට සාමාන්‍ය ඵලදාව කිලෝ ග්‍රෑම් 800 කට වැඩිකර ගැනීමෙන් මසකට රු.72,000 ක් දක්වා ආදායමක් උත්පාදනය කර ගැනීමට හැකි වන බව ද ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රකාශනයෙන් කීය.

කඹුරුපිටිය සමූහ – දිනමිණ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here