දෝනිගේ පුංචි දූ පොඩ්ඩ හුරතල් කරන විරාත් කෝලි(video)

0
30
views

වීරාත් කෝලි දියණියක් හුරතල් කරන වීඩියෝවක් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලයේ ප්‍රසිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් කවුද පුංචි දියණිය කියලා.
ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ හොයන්න මේ ඉන්නේ මහේන්ද්‍ර සිං දෝනිගේ පුංචි දූ පොඩ්ඩ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here