ජපානයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් හා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනපති අතර හමුවක්

0
21
views

ජපානයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ජනතා නායකයෙක් වූ යුකියෝ හටොයමා මහතා සහ හා ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අතර හමුවක් ටෝකියෝ වෙස්ටින් හෝටලයේදී පවත්වා ඇත.

ලංකාවේ හා ජපානයේ පවතින දේශපාලන වාතාවරණය හා ලෝක දේශපාලන භාවිතය පිලිබඳව මෙහිදී සාකච්චාකර කර ඇති අතර
මේ අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්ත, රොෂාන් රණසිංහ හා උදිත ලොකුබණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ද එක්වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here