මුදල් වර්ශය අවසන් වීමට පෙර ගංවතුරෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන

0
19
views

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මොරවක නගරයේදී, රත්නපුර, කළුතර හා මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හී ගංවතුරෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීමේ හා නැවත ගොඩනැගීමේ පසුවිපරම් මාසික රැස්වීමට සහබාගිවූ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහි සමහර අංශයන්හි අඩු පාඩු පිලිබඳ අවදානය යොමු කොට ඇත අතර මුහුණු පොතේ සටහනක් තබමින් සහන කටයුතු මෙම මුදල් වර්ශය අවසන් වීමට පෙර සිදු කල යුතු බව නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

එම සටහන පහතින්

“මම මේ මොහොතේදී මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මොරවක නගරයේදී, රත්නපුර, කළුතර හා මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හී ගංවතුරෙන් විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීමේ හා නැවත ගොඩනැගීමේ පසුවිපරම් මාසික රැස්වීමට රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග සහභාගී වෙමින් සිටිනවා.එම සහන සැලසීමේ වැඩකටයුතුවල ප්‍රගතිය පිළිබදව මා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කළ අතර, සමහර අංශවල ඇති අකාර්යක්ෂමතාවය පිළිබදව මගේ දැඩි අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. මෙම වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ, මුදල් වර්ශය අවසන් වීමට පෙර මෙම වැඩකටයුතු අවසන් විය යුතු අතර එම වැඩකටයුතු හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරන ලෙස මම අදාළ නිලධාරීන්ට තරයේ උපදෙස් ලබාදුන්නා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here