අගුණකොලපැලැස්සට සුපිරි බන්ධනාගාරක් (video)

0
19
views

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින්ට අනුකූලව ඉදිකළ මෙරට ප්‍රථම බන්ධනාගාරය වන අගුණකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාරය අද විවෘත කෙරෙයි.

මෙය බන්නාධගාර රෝහලකින් වෘතිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයකින් කර්මාන්ත ගොඩනැගිල්ලකින් හා නිළධාරී නිල නිවාස වලින් සමන්විතයි. බන්නාධගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කලේ මෙහි රැඳවියන් 1300ක් පමණ පහසුවෙන් රැඳවිය හැකි බවයි. වැයකර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 3500ක්. අක්කර 45ක් පුරා විහිදෙන මෙම බන්නාධගාරය ආරම්බ කෙරුනේ 2016 මැයි 16 වනදායි.. ඉදිරි මාස දෙකක කාලයක් ඇතුලත දැනට තංගල්ල බන්නාධගාරයේ සිටින රැඳවියන් අගුණකොළ පැලැස්සේ මෙම බන්දනාගාරය වෙත මාරු කර යවන අතර තංගල්ල බන්නාධගාරය සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා රජයට ලබා දීමට නියමිතයි.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින්ට අනුකූලව ඉදිකළ මෙරට ප්‍රථම බන්ධනාගාරය වන…

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතින්ට අනුකූලව ඉදිකළ මෙරට ප්‍රථම බන්ධනාගාරය වන අගුණකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාරය අද විවෘත කෙරෙයි.#lka #News1st #Angunakolapelessa #Prison

Posted by Newsfirst.lk on Monday, October 16, 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here