දනුෂ්ක ගුණතිලකගේ තරඟ තහනම සංශෝධනයට

0
16
views

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලකට නියම කර තිබූ තරඟ තහනම සංශෝධනය කිරීමට ඊයේ (16) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටුව තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව තරඟ ගිවිසුම් කොන්දේසි කඩකිරී‍ම සම්බන්ධයෙන් වරද පිළිගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලකට පනවා තිබූ ජාත්‍යන්තර තරඟ 06 ක තහනම තරඟ 03 දක්වා අඩුකිරීමටත්, ඉතිරි ජාත්‍යන්තර තරඟ 03 ක තරඟ තහනම වර්ෂයක කාලයකට අත්හිටුවීමට සහ ඔහුගේ වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත්තුවේ ගාස්තුවෙන් 20% ක දඩ මුදලක් අයකර ගැනීමටත් තීරණය විය.

ඉදිරි වසරක කාලය තුළ දනුෂ්ක ගුණතිලක විසින් යම් ගිවිසුම් උල්ලංඝණයක් සිදුකළහොත්, මෙම තීරණය මගින් අත්හිටුවූ අතිරේක ජාත්‍යන්තර තරඟ 03 ක තරඟ තහනමද යළි ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

පසුගියදා පනවන ලද තරඟ තහනම සහ දඩ මුදල සම්බන්ධයෙන් ඔහු වෙනුවෙන් සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ අභියාචනය සලකා බලා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ලක්බිම

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here